Prevzem in vračilo motornega kolesa.
Dnevni najem se šteje za najem do 24 ur. Motorno kolo lahko prevzamete in vrnete kadarkoli v obdobju od 8:00 do 20:00 po predhodni najavi. Za vsako dodatno uro izposoje je potrebno doplačati 20 EUR.

Stanje motornega kolesa pred pričetkom najema.
Motorno kolo bo ob pričetku najema tehnično brezhibno, očiščeno in pripravljeno za vožnjo.
Prepoved uporabe motornega kolesa.
Vinjenim osebam in osebam pod vplivom prepovedanih substanc.
Osebam, ki niso pooblaščene za vožnjo najetega motornega kolesa.
Osebam brez veljavnega vozniškega dovoljenja.
Za prevoz ilegalnih stvari in oseb.
Na dirkališčih, brezpotjih in drugih zasebnih površinah, razen če je določeno drugače.
V teh primerih zavarovanje ne velja in je najemnik odgovoren za celotno nastalo škodo.

V ceno najema JE vključeno.
Neomejeno število kilometrov, možnost vožnje kjerkoli po Evropi, kovčki za prtljago, zavarovanje, pomoč na cesti, Slovenska vinjeta in zelena karta.

V ceno najema NI vključeno.
Gorivo ni vključeno v ceno najema. Stranka ob najemu prejme motorno kolo s polnim rezervoarjem goriva in ga s polnim rezervoarjem za gorivo tudi vrne. V kolikor rezervoar ob vračilu ni napolnjen, se količina manjkajočega goriva obračuna po znesku 2 EUR na liter. Navigacija ni vključena v ceno najema motornega kolesa.

Varščina.
Pri prevzemu motornega kolesa je potrebno položiti varščino. Višina varščine je odvisna od motornega kolesa, ki ga boste najeli. Višina varščine je napisana pri vsakem modelu motornega kolesa posebej. Varščina se lahko položi v gotovini, z bančnim nakazilom (na našem računu mora biti pred pričetkom najema) ali preko kreditne kartice. V kolikor se motorno kolo, vključno z opremo, vrne v stanju kot je bilo pred prevzemom in s polnim rezervoarjem goriva, se varščina v celotnem znesku vrne isti dan, ko poteče najemna pogodba. V kolikor se motorno kolo ne vrne v stanju kot je bilo pred najemom, se od varščine odšteje znesek, ki je potreben, da bo motorno kolo zopet v takem stanju kot je bilo pred najemom. V primeru prometne nesreče se zadrži znesek varščine do takrat, ko so znani vsi stroški popravila. V kolikor je znesek popravila večji od zneska varščine zadržimo celotno varščino. V kolikor je znesek popravila nižji od zneska varščine vam razliko vrnemo. V primeru kraje motornega kolesa zadržimo celoten znesek varščine.
Če je motorno kolo vrnjeno pred dogovorjenim rokom, se vseeno obračuna znesek, ki je bil naveden v pogodbi.
Če bi želeli podaljšati najem motornega kolesa, je potrebno to sporočiti vsaj en dan pred zaključkom najema. V tem primeru vam ne moremo zagotoviti, da boste dobili želeno motorno kolo.

Možne spremembe zaradi nepredvidenih okoliščin
Nepredvidljive okoliščine kot so mehanske težave, kraja ali drugi nepričakovani dogodki, ki se zgodijo po tem ko ste rezervirali motorno kolo lahko povzročijo, da želeno motorno kolo ne bo na voljo. Potrudili se bomo, da vam zagotovimo motorno kolo podobnih ali boljših karakteristik za isto ceno. V kolikor to ne bo mogoče vam bomo ponudili motorno kolo nižje kategorije. Razliko v ceni vam bomo vrnili. Če nadomestnega motornega kolesa ne boste želeli sprejeti, vam bomo vrnili celoten znesek najema.

Odgovornost najemnika
Vsak najemnik motornega kolesa je sam odgovoren za varnost v prometu. ŠTS s.p. ni odgovorno za poškodbe ali smrt, ki bi bile posledica vožnje z motornim kolesom.
Najemnik je sam odgovoren za morebitne telesne poškodbe in poškodbe nastale na tuji lastnini, če krši pravila zavarovalnice. Primer: namerno uničevanje, vožnja po zadnjem kolesu, sunkovito speljevanje,…

Odgovornost najemodajalca
Motorno kolo mora biti tehnično brezhibno in varno za uporabo. Najemniku mora najemodajalec izročiti vso potrebno dokumentacijo. Pred najemom motornega kolesa najemodajalec in najemnik pregledata motorno kolo in označita morebitne vizualne napake na motornem kolesu. Po koncu najema se motorno kolo znova pregleda in ugotovi, če je morebiti prišlo do kakšnih novih poškodb. Če pride do tehnične težave mora najemnik o tem obvestiti najemodajalca, kateri se nato odloči na kakšen način se težava odpravi.
Kršitev cestnoprometnih predpisov s strani najemnika motornega kolesa.
Vse kazni in posledice le-teh nosi stranka, ki je vozilo najela. V kolikor policija zahteva podatke o kršitelju, smo ji le-te zakonsko dolžni posredovati. Postopek bomo zaračunali v znesku 25 EUR.

Mehanske težave in druge nevšečnosti.
V primeru okvar ali drugih težav nas obvestite na telefonsko številko 00386 40 299 195. Vsa motorna kolesa imajo asistenco za pomoč na cesti. V primeru tehnične okvare motornega kolesa, ki ni posledica nepravilne uporabe, vam priskrbimo drugo motorno kolo, če se najetega ne da v dovolj kratkem času popraviti. Če to ne bi bilo mogoče vam povrnemo stroške najema motornega kolesa za dneve do konca najema.

Prometna nesreča.
V primeru prometne nesreče je potrebno to sporočiti ŠTS s.p. (00386 40 299 195) in na policijo (113). Vsa motorna kolesa imajo asistenco za pomoč na cesti. Za izgubljene dneve do konca najema v tem primeru ne vračamo denarja. Od varščine vam odštejemo stroške za popravilo motornega kolesa.

Kaj sledi če najemnik motornega kolesa ne vrne v dogovorjenem roku?.
V kolikor najemnik o tem ne obvesti najemodajalca ali stik z najemnikom ni možen se o tem obvesti policijo. Motorno kolo po koncu najemne pogodbe ni več zavarovano in tako najemnik nosi vse stroške v primeru poškodbe motornega kolesa.

Kraja motornega kolesa.
V primeru kraje motornega kolesa o tem nemudoma obvestite policijo (113) in ŠTS s.p. (00386 40 299 195). V primeru kraje vozila vam varščine za motorno kolo ne vrnemo. Prav tako vam v tem primeru ne pripada nadomestno motorno kolo ali vračilo denarja za dneve do konca najema.
Nasvet: Motornih koles ne puščajte kjerkoli, temveč na za to predvidenih mestih. Čez noč jih parkirajte v garažo ali na kakšno drugo varno mesto.
Najemniki motornih koles morajo biti v primernem psihofizičnem stanju.

Vožnja najetega motornega kolesa je na lastno odgovornost.